Our team

join us

Our team

Zhenya Kuleba

Zhenya Kuleba founder-visionary

 

Katerina Palyura

Katerina Palyura co-founder, landscaper

 

Olya Gvozdik

Olya Gvozdik project coordinator

 

Julya Znatkova

Julya Znatkova project manager

 

Yana Bryk

Yana Bryk project manager

 

Dasha Kyrychok

Dasha Kyrychok communication manager

 

Oleksii Kokorin

Oleksii Kokorin project manager

 

Maksym Panov

Maksym Panov manager of Heavenly Hundred Garden project

 

Denis Chernyavskyy

Denis Chernyavskyy brend manager

 

Iryna Tsyba

Iryna Tsyba architect

 

Olena Orap

Olena Orap architect